استارتاپ وانفولد

هدف از طراحی سیستم وانفولد پلاس، تولید سرویسی عمومی و کاربردی برای شرکت ها و سازمان های کوچک، متوسط و حتی بزرگ است. این سرویس کلود است و فرایند استقرار و پشتیبانی سنگینی را شامل نمی شود. هر کاربر ادمین می تواند به عنوان راهبر سیستم ، یک شرکت ایجاد کند، سایر کاربران را به شرکت دعوت کند، شغل ها و پست های سازمانی را برای سازمان خود تعریف کند، چارت سازمانی را ایجاد کند، مجوزها را به کاربران اعطا یا از آنان بگیرد و فرآیندها و گردش کار سازمان خود را تعریف کند. ترکیب این سیستم با سرویس مدیریت پروژه به کاربران این اجازه را می دهد که بی نیاز از سرویس های جانبی شده و تمامی کارهای خود را از طریق یک پلتفرم مدیریت کنند.

 

فهرست